Cyber Ubezpieczenie

Ochrona ubezpieczeniowa chroni między innymi przed skutkami:

1. Ataków Hakerskich

2. Utraty danych osobowych znajdujących się w systemach informatycznych ubezpieczonego

3. Kosztami zarządzania kryzysowego związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

4. Karami administracyjnymi i kosztami obrony w postępowaniach związanych z naruszeniem prywatności, np. GIODO

5. Roszczeń ze strony kontrahentów w związku ujawnieniem ich danych z systemu informatycznego ubezpieczonego

6. Utraty danych w związku ze złośliwym oprogramowaniem 

7. Utraconego Zysku