Kim jest broker?

Reprezentujemy interesy Klienta. Jesteśmy jego doradcą i przedstawicielem w stosunkach z zakładami ubezpieczeń.

Działalność brokera polega na zabezpieczeniu wymagań  i potrzeb ubezpieczeniowych Klienta, zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie.

Opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeń  i wyszukujemy najlepsze warunki pokrycia ubezpieczeniowego dla naszego mocodawcy. W wypadku zaistnienia szkody aktywnie uczestniczymy w procesie jej likwidacji.

 Broker to profesja. Jej specyficzny charakter powoduje, iż jest ona ściśle uregulowana prawnie i podlega nadzorowi państwowemu, co służy zapewnieniu odpowiednich standardów i poziomu świadczonych usług oraz zapewnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa finansowego.