Najczęsciej zadawane pytania

Kim jest broker?

Reprezentujemy interesy Klienta. Jesteśmy jego doradcą i przedstawicielem w stosunkach z zakładami ubezpieczeń.Działalność brokera polega na zabezpieczeniu wymagań  i potrzeb ubezpieczeniowych Klienta, zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeń  i wyszukujemy najlepsze warunki pokrycia ubezpieczeniowego dla naszego mocodawcy. W wypadku zaistnienia szkody aktywnie uczestniczymy w procesie jej likwidacji. Broker to profesja. Jej specyficzny charakter powoduje, iż jest ona ściśle uregulowana prawnie i podlega nadzorowi państwowemu(Działalność brokerską regulują przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22.05.2003 r), co służy zapewnieniu odpowiednich standardów i poziomu świadczonych usług oraz zapewnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa finansowego.

Broker to nie agent?

Broker nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli, tak jak ma to miejsce w przypadku agentów ubezpieczeniowych, którzy działają w imieniu ubezpieczyciela, a nie swojego Klienta. Broker, jako niezależny pośrednik, reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta i przygotowuje program ubezpieczeniowy specjalnie dostosowany do jego potrzeb.

Na czym broker zarabia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w których broker zawrze określone umowy ubezpieczenia, mają obowiązek wypłacić brokerowi prowizję. Jest to zapis uregulowany w Polskim prawie. Koszty serwisu brokerskiego zgodnie z prawem poddawane są rozliczeniom z ubezpieczycielami (prowizja) i nie obciążają bezpośrednio Klientów brokera.

Czy zawarcie polis przez brokera jest droższe niż przez agenta?

Nie, wręcz przeciwnie. Broker negocjuje warunki dla klienta u kilku ubezpieczycieli, przez co rodzi się wzajemna konkurencja między Nimi, co finalnie daje niższą skłądkę i lepsze warunki. Należy pamiętać, że prowizja brokera jest taka sama bądź niższa niż agenta

Co to jest zlecenie brokerskie?

Jest to informacja dla towarzystw ubezpieczeniowych, że broker współpracuje z danym Klientem(w tym przypadku Gospodarstwem) i dzięki zleceniu może otrzymać oferty ubezpieczenia dla Klienta oraz ma prawo pomagać w procesie likwidacji szkód Klienta.

Czy mogę dać brokerowi zlecenie na jedno ryzyko?

Oczywiście że tak, to Klient decyduje czy chce z brokerem współpracować kompleksowo (do czego zachęcamy) czy na przykład tylko w zakresie ubezpieczeń płodów rolnych. Należy jednak pamiętać, że jest korzystniej gdy broker prowadzi obsługę wszystkich ryzyk w gospodarstwie ponieważ:

  • Jesteśmy w stanie pomóc w likwidacji szkody we wszystkich ryzykach, a nie tylko tych wybranych, w których współpracujemy
  • Jesteśmy wstanie uzyskać lepsze stawki ubezpieczeń gdy ubezpieczamy cały majątek Klienta