O firmie

Firma nasza powstała w wyniku przejęcia przedmiotu działania Constans Broker Co., działajacego na rynku od 1995 roku.

 "Constans Broker" Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem0000139067.

 Działalność brokerską Spółka "Constans Broker" wykonuje na podstawie koncesji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - Zezwolenie nr 1165/02.

 Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.