Procedura współpracy z Brokerem

1. Spotykamy się z Klientem

Podczas spotkania przedstawiamy ofertę współpracy. Przedstawiamy wstępną identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z działaności Klienta. Podpisujemy zlecenie brokerskie

2. Analizujemy

Wraz z zespołem analizujemy aktualnie funkcjonujące umowy ubezpieczenia, które otrzymaliśmy od Klienta.

3. Opracowujemy program ubezpieczeniowy.

Wysyłamy zapytania do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Po otrzymaniu ofert, analizujemy je i negocjujemy, tak aby były jak najkorzystniejsze dla Klienta pod względem zakresu ochrony jak i ceny.

4. Wdrażamy program wraz z rekomendacją

Podczas kolejnego spotkania z Klientem, przedstawiamy uzyskane oferty oraz rekomendujemy najlepszą z nich.

Następnie po akceptacji Klienta, podejmujemy działania mające na celu wystawienie polis zgodnych z warunkami przedstawionymi w wybranej ofercie.

5. Realizujemy program

W trakcie realizacji programu na bieżąco monitorujemy przebieg zawartych umów ubezpieczeniowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem odnośnie ewentualnych zmian wewnątrz firmy, typu restrukturyzacje. Na bieżąco monitorujemy rynek ubezpieczeń i o wszelikch zmianach informujemy Klienta.

6. Profesjonalna likwidacja szkód

Bezpośrednio, zgodnie z przyjętą procedurą, współpracujemy z Klientem w procesie likwidacji szkód, zapewniając sprawną i szybką wypłatę odszkodowań.