Program Ubezpieczeniowy

Programy Ubezpieczeniowe tworzymy w oparciu o analizę działalności Klientów i wynikających z tej działalności ryzyk. Program budowany jest indywidualnie dla każdego z naszych Klientów i odpowiada specyficznym jego potrzebom.

Tworzenie programu ubezpieczeniowego obejmuje:

 1. Identyfikację i ocenę ryzyk i zagrożeń wynikających  z działalności.
 2. Analizę aktualnie funkcjonujacych umów ubezpieczeniowych.
 3. Opracowanie programu ubezpieczeniowego.
 4. Realizację programu.
 5. Nadzór nad funkcjonującym programem.

 Zalety Programu:

 1. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa – Program daje gwarancję ochrony ubezpieczeniowej dla każdej lokalizacji ubezpieczonej firmy w możliwie najszerszym zakresie.
 2. Indywidualizacja – Program dostosowany jest do konkretnych potrzeb Klienta.
 3. Obniżenie kosztu ubezpieczenia – wprowadzenie Programu dla wszystkich lokalizacji / oddziałów / firm zależnych pozwala obniżyć współczynniki nawet o 30 – 40 %.
 4. Kontrola – Program daje możliwość nadzorowania jakości i kosztu ubezpieczeń.
 5. Uproszczona administracja – Constans Broker przejmując obsługę zdejmuje z Klienta obowiązek administracji Programu ubezpieczeniowego.
 6. Profesjonalna likwidacja szkód – Constans Broker bezpośrednio, zgodnie z przyjętą procedurą, współpracuje z Klientem w procesie likwidacji szkód, zapewniając sprawną i szybką wypłatę odszkodowań.
 7. Zarządzanie ryzykiem

Wspomniana powyżej Analiza, na podstawie której budowany jest Program, obejmuje w swoim zakresie przede wszystkim:

 

 1. Analizę rodzaju i wielkości ryzyka – analiza działalności podstawowej i ubocznej Klienta, obszarów działania i zakresu ryzyka związanego z jego działalnością.
 2. Analizę substancji majątkowej – badanie poszczególnych składników substancji majątkowej, lokalizacji i wartości mienia, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ich skutków.
 3. Analiza polis i szkodowości – analiza dotychczasowej polityki ubezpieczeniowej.