Ubezpieczenia finansowe

 1. Ubezpieczenia należności finansowych:
  • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
  • Ubezpieczenie należności leasingowych
  • Ubezpieczenie należności faktoringowych
  • Ubezpieczenie spłat ratalnych
 2. Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
 3. Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego
 4. Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego