Ubezpieczenia majątkowe

 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks)
 2. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 4. ubezpieczenie od wandalizmu i dewastacji
 5. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 6. ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń 
 7. ubezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego od szkód elektrycznych
 8. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
 9. ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych
 10. ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń lodowych
 11. ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 12. ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego (Recall)