Ubezpieczenia wchodzące w skład ubezpieczeń rolnych

  • Ubezpieczenie upraw rolnych
  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
  • Ubezpieczenie pojazdów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie maszyn rolniczych (Agro Casco)
  • Ubezpieczenie zwierząt
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej- Ubezpieczenie życia i zdrowia