Usługi

Specjalizujemy się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych.

Posiadamy doświadczenie w ubezpieczeniach podmiotów działających w branżach handlowych, usługowych, produkcyjnych, jak również jednostek budżetowych.

Tworzymy Programy Ubezpieczeniowe dla grup kapitałowych, holdingów, właściwie koordynując kompleksowe zarządzanie spójną polityką ubezpieczeniową.

Na zlecenie i w imieniu Klienta zajmujemy się przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Analizujemy, przedstawiamy i proponujemy nowe, nietypowe produkty ubezpieczeniowe zwiększające zakres ochrony, które gwarantują pewność zarządzania i funkcjonowania jego firmy.

Przeprowadzamy audyty ubezpieczeniowe, których zadaniem jest identyfikacja oraz oszacowanie ryzyka danego podmiotu. Stanowią one podstawę naszej pracy przy tworzeniu Programu Ubezpieczeniowego, zgodnego z indywidualnymi potrzebami Klienta.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów organizujemy szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie obsługiwanych ryzyk oraz nowych, nieznanych jeszcze produktów ubezpieczeniowych.