Zasady współpracy

Obszar świadczonych przez brokera usług ubezpieczeniowych wyznaczają przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z wykładnią podłożem wszelkich podejmowanych przez nas działań jest odpowiednie pełnomocnictwo będące umocowaniem prawnym do występowania w imieniu Klienta.

Działamy na podstawie pełnomocnictwa i zlecenia jednorazowego lub umowy wieloletniej.

 Proponowana przez nasze biuro forma obsługi kompleksowej obejmuje:

  1. Stałą obsługę przez brokera w oparciu o umowę brokerską
  2. Zarządzanie ryzykiem
  3. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń, w tym m.in.:
    - Proponowanie nowych produktów
    - Monitoring rynku ubezpieczeniowego
  4. Nadzór nad likwidacją szkód