Poznajemy rynek ubezpieczeń i zbieramy doświadczenie w tym obszarze już ponad 20 lat.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych: spółek giełdowych, grup kapitałowych i jednostek budżetowych.

Najważniejszymi założeniami naszej działalności są: rzetelność, lojalność, zaangażowanie w sprawy i potrzeby naszych Klientów oraz kreatywność i odpowiedzialność za powierzony naszej obsłudze interes majątkowy oraz kapitał ludzki.

Zapraszamy serdecznie do współpracy podmioty z różnych branż i dziedzin działalności.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze między innymi jednostek budżetowych (łącznie z przygotowaniem i nadzorem nad procesem postępowania przetargowego), grup kapitałowych, dla których tworzymy dedykowane, kompleksowe Programy Ubezpieczeniowe, firm z branż transportowych, produkcyjnych (w tym producentów rolnych) czy handlowych.

Pracujemy na Państwa rzecz i w Państwa imieniu.

Jesteśmy Państwa pełnomocnikiem w kontaktach z zakładami ubezpieczeń. Pozyskujemy oferty z całego rynku ubezpieczeniowego, analizujemy je i rekomendujemy te, które naszym zdaniem najpełniej zaspokoją Państwa potrzeby i zapewnią bezpieczeństwo działalności.

Zespół tworzą ludzie. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na budowanie naszego zespołu.

Jesteśmy osobami o podobnych wartościach, aspiracjach, chęciach rozwoju.

Do spraw skomplikowanych podchodzimy z zaangażowaniem i ciekawością, gdyż pozwalają one odkrywać nowe rozwiązania i tworzyć produkty, z których zadowolenie czerpią nasi Klienci.